Zespół CREST j

Zespół CREST jest akronimem dla ciskowicy, fenomenu R aynauda, ​​dysfunkcji sofistyki, s klerodaktyli i choroby zwyrodnieniowej. Jest to wariant dwóch grup twardziny , zlokalizowanych i układowych. CREST jest względnie stabilną i wolno rozwijającą się postacią twardziny i ma o wiele bardziej korzystne rokowanie niż inne formy. Nie ma dowodów na to, że podstawowy proces różni się od zwykłej twardziny , ale tempo CREST wydaje się być różne, ponieważ zajęcie organu następuje wolniej, a później w trakcie choroby.