C- wrodzony blok serca

C- wrodzony blok serca jest rzadkim powikłaniem ciąży związanym z zespołem Sjögrena (zespół autoimmunologiczny), który może powodować śmierć płodu lub niemowlęcia, lub potrzebę stymulacji u noworodka lub na późniejszym etapie. Lekarze mogą wykryć wrodzony blok serca przed urodzeniem dziecka lub po nim. Niektóre choroby, które mogą wystąpić w czasie ciąży, mogą powodować blokadę serca u dziecka. Blokada serca jest problemem występującym w układzie elektrycznym serca. Ten system kontroluje szybkość i rytm bicia serca. (“Szybkość” odnosi się do liczby uderzeń serca na minutę. “Rytm” odnosi się do wzorca regularnych lub nieregularnych pulsów wytwarzanych podczas bicia serca.) Przy każdym uderzeniu serca sygnał elektryczny rozprzestrzenia się w całym sercu od górnej do niższe komory. Podczas podróży sygnał powoduje skurcz serca i pompuje krew. Blokada serca występuje, gdy sygnał elektryczny jest spowolniony lub zakłócony, gdy porusza się przez serce.